KRIJG 20% KORTING MET KORTINGSCODE #FLXRCS20


Privacy beleid Flexercise Treatments Formulier

Flexercise Treatments vindt uw privacy erg belangrijk. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de toepasselijke privacyregelgeving. Hoe wij dat doen kunt u lezen in deze privacyverklaring. Wij informeren u bovendien over uw rechten. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

Wij hebben het recht deze privacyverklaring van tijd tot tijd te herzien. Wij adviseren u deze privacyverklaring dan ook regelmatig te raadplegen om er zeker van te zijn dat u de laatste versie heeft. Wanneer wij ingrijpende wijzigingen aanbrengen in onze privacyverklaring zullen wij u hierover informeren via onze website. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 maart 2020.

Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring geldt voor relaties van Flexercise Treatments en gebruikers van de website www.flexercisetreatments.nl/shop. Als je een bestelling plaatst of een overeenkomst met ons sluit. Wij gebruiken de persoonsgegevens om bestellingen zo zorgvuldig mogelijk te verwerken.

Onze contactgegevens

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer:

Flexercise Treatments B.V.

Handelend onder de namen:

Flexercise Treatments B.V.

https://shop.flexercisetreatments.nl/

Vestigingsadres:

Spinveld 47c, 4815 HV, Breda

Bezoekadres:

Spinveld 47c, 4815 HV, Breda

Telefoonnummer: +31 (0) 76 785 79 49

E-mailadres: shop@flexercisetreatments.nl

Bereikbaarheid:

Maandag vanaf 12:00 uur tot 18:00 uur

Dinsdag t/m Woensdag vanaf 10.00 uur tot 18.00 uur

Donderdag vanaf 10:00 uur tot 21:00

Zaterdag vanaf 10:00 uur tot 17:00

Zondag* vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur

* Alleen eerste en laatste zondag v/d maand 

KvK-nummer: 88741079

Btw-identificatienummer: NL864759034B01

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Verstrekking van persoonsgegevens

   

   • ten behoeve van communicatie

  Wanneer u e-mail, berichten, documenten of afbeeldingen naar ons verzendt, is het mogelijk dat we deze bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te beantwoorden en/of uw verzoeken te verwerken. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Deze gegevens worden in geen enkel geval gedeeld met derden zonder expliciete toestemming.

    

    • vanwege gebruik van onze website

   Onze website maakt gebruik van cookies (kleine tekstbestandjes die op uw toestel/computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De gebruikte cookies bevatten veelal analytische informatie met betrekking tot het bezoek.

   De verstrekking van uw persoonsgegevens aan ons berust niet op een wettelijke plicht. Met andere woorden, u bent niet wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens met ons te delen. Wanneer wij echter met u een overeenkomst ( bestelling ) sluiten, hebben wij bepaalde persoonsgegevens van u nodig om deze uit te voeren. Wanneer u deze persoonsgegevens niet aan ons verstrekt kunnen wij simpelweg geen overeenkomst met u sluiten en diensten voor u uitvoeren. Om onze website te gebruiken kunnen wij ook bepaalde persoonsgegevens van u verlangen. Verstrekt u deze gegevens niet, dan kunnen wij niet garanderen dat onze website naar behoren werkt. De gegevens worden opgeslagen in Woocommerce en via deze weg krijg je ook een bijpassende factuur. 

   Als je een account aanmaakt

   Om het bestellen makkelijker te maken kan je er ook voor kiezen om een account aan te maken. Als je een account aanmaakt en de betreffende gegevens invoert, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

     

     • Voor- en achternaam

     • Ingevoerde adressen in het adresboek

     • Overzicht van je bestellingen

     • Reviews

     • Je favorieten

     • Telefoonnummer

     • E-mailadres

     • IP-adres

    Wij verwerken deze persoonsgegevens om je bestellingen te kunnen verwerken, om eventuele vragen over je bestelling te kunnen beantwoorden en indien nodig je telefonisch of per mail benaderen voor het uitvoeren van onze dienstverlening. Wij gebruiken je favorieten, overzicht bestellingen en reviews om inzicht te krijgen in de voorkeur die je hebt voor onze producten. De verwerkingsgronden die wij gebruiken zijn: het uitvoeren van de overeenkomst die wij met je hebben gesloten, het nakomen van onze wettelijke verplichtingen en ons gerechtvaardigd belang om inzicht te krijgen in de productvoorkeuren van onze klanten. Hiermee kunnen wij de samenstelling van het assortiment aanpassen aan de voorkeuren van onze klanten.

    Wanneer wij je onze nieuwsbrief sturen

    Met onze nieuwsbrief maken we je graag attent op nieuwe ontwikkelingen en aanbiedingen. Als je gebruik maakt van onze nieuwsbrief, verwerken we de volgende informatie:

      

      • E-mailadres

      • Waar je op klikt in de nieuwsbrief.

     Wij gebruiken je e-mailadres om de nieuwsbrief aan je te sturen. Dit doen wij uitsluitend als wij daarvoor toestemming van je hebben gekregen. Je kan je op ieder moment afmelden van de nieuwsbrief door te klikken op de afmeldlink in de nieuwsbrief of door in je account je toestemming in te trekken. Wij gebruiken je klikgedrag om vast te stellen voor welke onderdelen van de nieuwsbrief je interesse hebt. Die informatie gebruiken wij voor het samenstellen van ons productaanbod op de site. Wij verwerken je klikgedrag op basis van ons gerechtvaardigd belang om inzicht te krijgen in de productvoorkeuren van onze klanten.

     Hotjar

     Doel: Dankzij Hotjar kunnen de activiteiten op deze website worden gevolgd via zogenaamde heatmaps. Door gebruik te maken van de heatmap-dienst van Hotjar, kan Perfect Nutrition Supplements bijvoorbeeld zien hoe ver gebruikers scrollen, hoe gebruikers op deze website navigeren, op welke links gebruikers klikken en hoe vaak gebruikers op de links klikken.

     Je hebt te allen tijde het recht om op persoonlijke gronden bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking. Om gebruik te maken van dit recht kun je het verzamelen van gegevens op elk moment beëindigen door de instructies te volgen op: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

     handeling(en) op ieder apparaat en in iedere browser om cookies te verwijderen.

     Verwerkingsdoeleinden

     De verkregen persoonsgegevens verwerken wij enkel voor de volgende doeleinden:

       

       • Wij gebruiken uw NAW-gegevens, telefoonnummer en email gegevens om met u te corresponderen.

       • Indien u uw NAW-gegevens, telefoonnummer en email gegevens via e-mail, social media of het contactformulier op onze website aan ons verstrekt, gebruiken wij deze om eventueel contact met u op te nemen.

       • Wij gebruiken uw NAW-gegevens om u eventueel van tijd tot tijd relatiegeschenken te sturen, of uit te nodigen voor bepaalde evenementen.

       • Wij gebruiken uw NAW-gegevens om de bestelling zo zorgvuldig te verwerken.

       • Jouw betaalgegevens worden verwerkt door Mollie en e-mailberichten worden verstuurd via MailChimp. Let er op dat zowel Woocommerce, Mollie en Mailchimp hun eigen gebruikersvoorwaarden en privacyverklaring hanteren. 

      Derden

      Tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming toe heeft gegeven delen wij uw gegevens niet met derden. Ook verkopen wij uw gegevens niet aan derden. Wel kan het zo zijn dat wij derden inschakelen die onder ons toezicht en verantwoordelijkheid bepaalde persoonsgegevens verwerken. Met deze derden zullen wij een verwerkingsovereenkomst sluiten. Deze derden mogen de persoonsgegevens dan op geen enkele andere manier verwerken dan waartoe wij opdracht hebben gegeven.

      Google Analytics

      Om de statistieken met betrekking tot het gebruik van onze website bij te houden, gebruiken wij Google Analytics van het Amerikaanse bedrijf Google. Google plaatst hiervoor analytische cookies in uw browser en presenteert de geanonimiseerde informatie aan ons, zodat wij inzicht krijgen in hoe onze bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Daarom hebben wij met Google een verwerkingsovereenkomst gesloten. Google mag daardoor de verkregen informatie niet gebruiken voor andere Google diensten of doeleinden. Ook hebben wij het doorsturen van IP-adressen naar Google via Google Analytics uitgeschakeld.

      Cookies van derden

      De website van Flexercise Treatments bevat diverse content. Deze kunnen cookies gebruiken. Wij hebben geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens door deze content.

      Uw rechten

      Mogelijkheid tot het stellen van vragen

      Bij vragen over onze privacyverklaring, of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen per e-mail of post.

      Recht op inzage en correctie

      U hebt namelijk altijd het recht op inzage van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Op uw verzoek ontvangt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt. Bij onjuistheden in de persoonsgegevens die wij van u verwerken, hebt u het recht deze te laten corrigeren. Indien u van mening bent dat de persoonsgegevens onvolledig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt, kunt u ze volledig laten maken door ons een verklaring daartoe te sturen.

      Recht op vergetelheid

      U heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten verwijderen door ons. Op uw verzoek zullen wij zo snel als mogelijk aan dit verzoek voldoen.

      Recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens

      In plaats van verwijdering van uw persoonsgegevens heeft u ook het recht om ons te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dat wil zeggen dat wij de persoonsgegevens gedurende de periode van beperking niet of slechts gedeeltelijk zullen gebruiken. U heeft dit recht op beperking wanneer:

        

        • U de juistheid van de persoonsgegevens die wij verwerken betwist en wij die juistheid aan het

       controleren zijn;

         

         • De verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is, maar u niet wilt dat de persoonsgegevens worden gewist door ons;

         • Wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u ze wél nodig hebt in het kader van

        een rechtsvordering;

          

          • U bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en er

         onderzoek wordt gedaan naar de vraag of onze belangen bij de verwerking zwaarder wegen

         dan uw belangen bij bezwaar.

         Wanneer er sprake is van beperking van verwerking zullen wij enkel die persoonsgegevens verwerken waarvoor wij uw toestemming hebben of welke persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor een rechtsvordering. Ook wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de rechten van andere personen of om andere gewichtige redenen zullen we de verwerking niet beperken. Als de beperking wordt opgeheven, informeren wij u daarover.

         Recht van bezwaar

         U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Bij een bezwaar zullen wij de verwerking staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben om uw persoonsgegevens te blijven verwerken en die gronden zwaarder wegen dat uw belangen. Ook in het kader van een rechtsvordering kunnen wij een grond hebben om de verwerking niet te staken.

         Intrekken toestemming voor gegevensverwerking

         U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, in te trekken. Op uw verzoek stoppen wij dan met de verwerking van uw persoonsgegevens. Let op: de intrekking van de toestemming heeft echter geen terugwerkende kracht.

         Geautomatiseerde besluitvorming

         Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of die u op een andere manier aanmerkelijk treft.

         Klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

         Indien u een klacht hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken kunt u zich natuurlijk tot ons wenden. Wij proberen er dan samen met u uit te komen.

         U hebt echter ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl) kunt u lezen hoe u dit moet doen.

         We hebben deze privacyverklaring met dezelfde zorgvuldigheid samengesteld zoals wij ook met uw persoonsgegevens omgaan. Mocht er toch nog iets niet helemaal duidelijk zijn of heeft u vragen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op, wij staan u graag te woord.

         Home
         Shop
         Wishlist0
         Back to Top

         Search For Products

         Product is toegevoegd aan je winkelwagen